1 > σίδερο > Tefal


σίδερο > Tefal

1 2 3 4 5 6 7
Tefal FV9915 σίδερο
Tefal FV9915

κεραμικά;
σίδερο Tefal FV9915
κατασκευαστής: Tefal
υλικό πλάκα: κεραμικά
ισχύς (W): 2400
δεξαμενή νερού (ml): 300.00
ποσότητα ατμού (g/min): 35.00
όγκος ατμού (g/min): 150.00
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
αυτόματη ρύθμιση ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV5333 σίδερο
Tefal FV5333

κεραμικά;
σίδερο Tefal FV5333
κατασκευαστής: Tefal
υλικό πλάκα: κεραμικά
ισχύς (W): 2400
δεξαμενή νερού (ml): 300.00
ποσότητα ατμού (g/min): 40.00
όγκος ατμού (g/min): 130.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 1.80
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV9630 σίδερο
Tefal FV9630

σίδερο Tefal FV9630
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2600
δεξαμενή νερού (ml): 350.00
ποσότητα ατμού (g/min): 50.00
όγκος ατμού (g/min): 200.00
στην οριζόντια θέση (εις): 30.00
στην κατακόρυφη θέση (min): 8.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV4880 σίδερο
Tefal FV4880

κεραμικά;
σίδερο Tefal FV4880
κατασκευαστής: Tefal
υλικό πλάκα: κεραμικά
ισχύς (W): 2400
δεξαμενή νερού (ml): 300.00
ποσότητα ατμού (g/min): 40.00
όγκος ατμού (g/min): 130.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV5375 σίδερο
Tefal FV5375

σίδερο Tefal FV5375
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2400
δεξαμενή νερού (ml): 300.00
ποσότητα ατμού (g/min): 40.00
όγκος ατμού (g/min): 160.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
μπάλα τοποθετείται στο σασί
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV5350 σίδερο
Tefal FV5350

σίδερο Tefal FV5350
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2400
δεξαμενή νερού (ml): 300.00
ποσότητα ατμού (g/min): 40.00
όγκος ατμού (g/min): 140.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
μπάλα τοποθετείται στο σασί
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal GV5246 σίδερο
Tefal GV5246

κεραμικά;
σίδερο Tefal GV5246
κατασκευαστής: Tefal
υλικό πλάκα: κεραμικά
ισχύς (W): 2135
δεξαμενή νερού (ml): 1000.00
ποσότητα ατμού (g/min): 90.00
όγκος ατμού (g/min): 0.00
μέγιστη πίεση (bar): 0.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
συνεχής παροχή ατμού
γεννήτρια ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV2350 σίδερο
Tefal FV2350

σίδερο Tefal FV2350
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2000
δεξαμενή νερού (ml): 270.00
ποσότητα ατμού (g/min): 30.00
όγκος ατμού (g/min): 85.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV1325 σίδερο
Tefal FV1325

σίδερο Tefal FV1325
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 1400
όγκος ατμού (g/min): 0.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 1.90
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
μπάλα τοποθετείται στο σασί
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV4850 σίδερο
Tefal FV4850

σίδερο Tefal FV4850
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2400
δεξαμενή νερού (ml): 300.00
όγκος ατμού (g/min): 0.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 1.90
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal GV7620 σίδερο
Tefal GV7620

σίδερο Tefal GV7620
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2200
δεξαμενή νερού (ml): 1600.00
ποσότητα ατμού (g/min): 120.00
όγκος ατμού (g/min): 200.00
μέγιστη πίεση (bar): 0.00
συνεχής παροχή ατμού
γεννήτρια ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal GV7310 σίδερο
Tefal GV7310

σίδερο Tefal GV7310
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2200
δεξαμενή νερού (ml): 1600.00
ποσότητα ατμού (g/min): 100.00
όγκος ατμού (g/min): 0.00
μέγιστη πίεση (bar): 0.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
συνεχής παροχή ατμού
γεννήτρια ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αντι σύστημα στάγδην
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV5380E0 σίδερο
Tefal FV5380E0

σίδερο Tefal FV5380E0
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2400
δεξαμενή νερού (ml): 300.00
ποσότητα ατμού (g/min): 40.00
όγκος ατμού (g/min): 170.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 1.60
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
ακροφύσιο για ευαίσθητα υφάσματα
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
μπάλα τοποθετείται στο σασί
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV1240 σίδερο
Tefal FV1240

κεραμικά;
σίδερο Tefal FV1240
κατασκευαστής: Tefal
υλικό πλάκα: κεραμικά
ισχύς (W): 1800
δεξαμενή νερού (ml): 200.00
ποσότητα ατμού (g/min): 20.00
όγκος ατμού (g/min): 75.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal GV5225 σίδερο
Tefal GV5225

σίδερο Tefal GV5225
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2135
δεξαμενή νερού (ml): 1000.00
ποσότητα ατμού (g/min): 90.00
όγκος ατμού (g/min): 0.00
μέγιστη πίεση (bar): 0.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
συνεχής παροχή ατμού
γεννήτρια ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
περισσότερες πληροφορίες
Tefal GV8960 σίδερο
Tefal GV8960

σίδερο Tefal GV8960
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2200
δεξαμενή νερού (ml): 1800.00
ποσότητα ατμού (g/min): 120.00
όγκος ατμού (g/min): 0.00
μέγιστη πίεση (bar): 0.00
συνεχής παροχή ατμού
αυτόματη ρύθμιση ατμού
γεννήτρια ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV3810 σίδερο
Tefal FV3810

σίδερο Tefal FV3810
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2100
δεξαμενή νερού (ml): 270.00
ποσότητα ατμού (g/min): 30.00
όγκος ατμού (g/min): 95.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 1.70
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
μπάλα τοποθετείται στο σασί
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV1330 σίδερο
Tefal FV1330

σίδερο Tefal FV1330
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 1400
δεξαμενή νερού (ml): 200.00
ποσότητα ατμού (g/min): 20.00
όγκος ατμού (g/min): 60.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 1.90
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
μπάλα τοποθετείται στο σασί
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal GV8461 σίδερο
Tefal GV8461

σίδερο Tefal GV8461
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2200
δεξαμενή νερού (ml): 1800.00
ποσότητα ατμού (g/min): 120.00
όγκος ατμού (g/min): 260.00
μέγιστη πίεση (bar): 1.80
Μήκος σωλήνα (m): 1.80
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 2.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
συνεχής παροχή ατμού
γεννήτρια ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV4492 σίδερο
Tefal FV4492

κεραμικά;
σίδερο Tefal FV4492
κατασκευαστής: Tefal
υλικό πλάκα: κεραμικά
ισχύς (W): 2300
ποσότητα ατμού (g/min): 35.00
όγκος ατμού (g/min): 120.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 1.90
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αντι σύστημα στάγδην
μπάλα τοποθετείται στο σασί
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV3326 σίδερο
Tefal FV3326

κεραμικά;
σίδερο Tefal FV3326
κατασκευαστής: Tefal
υλικό πλάκα: κεραμικά
ισχύς (W): 2100
δεξαμενή νερού (ml): 250.00
ποσότητα ατμού (g/min): 30.00
όγκος ατμού (g/min): 90.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 1.80
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
σύστημα αυτοκαθαρισμού
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV5356 σίδερο
Tefal FV5356

σίδερο Tefal FV5356
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2400
δεξαμενή νερού (ml): 300.00
ποσότητα ατμού (g/min): 40.00
όγκος ατμού (g/min): 170.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 2.50
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV2325 σίδερο
Tefal FV2325

σίδερο Tefal FV2325
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 1900
δεξαμενή νερού (ml): 270.00
ποσότητα ατμού (g/min): 30.00
όγκος ατμού (g/min): 40.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
μπάλα τοποθετείται στο σασί
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV5381 σίδερο
Tefal FV5381

σίδερο Tefal FV5381
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2400
δεξαμενή νερού (ml): 300.00
ποσότητα ατμού (g/min): 40.00
όγκος ατμού (g/min): 180.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
ακροφύσιο για ευαίσθητα υφάσματα
αυτόματο κλείσιμο
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal GV7760 σίδερο
Tefal GV7760

σίδερο Tefal GV7760
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2200
δεξαμενή νερού (ml): 1700.00
ποσότητα ατμού (g/min): 120.00
όγκος ατμού (g/min): 260.00
συνεχής παροχή ατμού
αυτόματη ρύθμιση ατμού
γεννήτρια ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal GV4630 σίδερο
Tefal GV4630

κεραμικά;
σίδερο Tefal GV4630
κατασκευαστής: Tefal
υλικό πλάκα: κεραμικά
ισχύς (W): 2300
δεξαμενή νερού (ml): 700.00
ποσότητα ατμού (g/min): 110.00
όγκος ατμού (g/min): 0.00
μέγιστη πίεση (bar): 0.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
συνεχής παροχή ατμού
γεννήτρια ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV9920E0 σίδερο
Tefal FV9920E0

σίδερο Tefal FV9920E0
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2400
δεξαμενή νερού (ml): 250.00
ποσότητα ατμού (g/min): 35.00
όγκος ατμού (g/min): 170.00
βάρος (kg): 1.80
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV9970 σίδερο
Tefal FV9970

σίδερο Tefal FV9970
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2600
δεξαμενή νερού (ml): 250.00
ποσότητα ατμού (g/min): 35.00
όγκος ατμού (g/min): 180.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 1.80
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
αυτόματη ρύθμιση ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV9640 σίδερο
Tefal FV9640

σίδερο Tefal FV9640
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2600
δεξαμενή νερού (ml): 320.00
ποσότητα ατμού (g/min): 50.00
όγκος ατμού (g/min): 200.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 2.50
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal GV8930 σίδερο
Tefal GV8930

σίδερο Tefal GV8930
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2400
ποσότητα ατμού (g/min): 120.00
όγκος ατμού (g/min): 0.00
μέγιστη πίεση (bar): 0.00
συνεχής παροχή ατμού
αυτόματη ρύθμιση ατμού
γεννήτρια ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV9965 σίδερο
Tefal FV9965

σίδερο Tefal FV9965
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2600
δεξαμενή νερού (ml): 250.00
ποσότητα ατμού (g/min): 35.00
όγκος ατμού (g/min): 160.00
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
αυτόματη ρύθμιση ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV3925 σίδερο
Tefal FV3925


18.00x15.00x34.00 cm
σίδερο Tefal FV3925
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2300
δεξαμενή νερού (ml): 270.00
ποσότητα ατμού (g/min): 35.00
όγκος ατμού (g/min): 120.00
πλάτος (cm): 15.00
ύψος (cm): 34.00
βάθος (cm): 18.00
βάρος (kg): 1.30
στην οριζόντια θέση (εις): 30.00
στην κατακόρυφη θέση (min): 8.00
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
αυτόματη ρύθμιση ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV3830 σίδερο
Tefal FV3830

σίδερο Tefal FV3830
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2200
δεξαμενή νερού (ml): 270.00
ποσότητα ατμού (g/min): 30.00
όγκος ατμού (g/min): 100.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 1.80
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
μπάλα τοποθετείται στο σασί
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV2546 σίδερο
Tefal FV2546

σίδερο Tefal FV2546
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2000
δεξαμενή νερού (ml): 270.00
όγκος ατμού (g/min): 0.00
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV3910 σίδερο
Tefal FV3910

σίδερο Tefal FV3910
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2200
δεξαμενή νερού (ml): 270.00
όγκος ατμού (g/min): 0.00
Μήκος καλωδίου ρεύματος (m): 2.00
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντι σύστημα στάγδην
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
Tefal FV5373 σίδερο
Tefal FV5373


19.60x16.90x32.80 cm
σίδερο Tefal FV5373
κατασκευαστής: Tefal
ισχύς (W): 2400
δεξαμενή νερού (ml): 300.00
ποσότητα ατμού (g/min): 40.00
όγκος ατμού (g/min): 160.00
πλάτος (cm): 16.90
ύψος (cm): 32.80
βάθος (cm): 19.60
βάρος (kg): 1.50
η ικανότητα να προσαρμόζει
λειτουργία ψεκασμού
συνεχής παροχή ατμού
βολή ατμού
κάθετο ατμό
αυτόματο κλείσιμο
σύστημα αυτοκαθαρισμού
αντιασβεστολιθική
περισσότερες πληροφορίες
1 2 3 4 5 6 7

Σας αρέσει αυτός ο ιστότοπος ή αυτή η σελίδα; Παρακαλώ μοιραστείτε το. Ευχαριστώ!

σίδερο > Tefal2017-2018
e-collantes.com
βρείτε το προϊόν σας!