1 > Σόμπα κουζίνα > CENTEK


Σόμπα κουζίνα > CENTEK

CENTEK CT-1504 Σόμπα κουζίνα
CENTEK CT-1504είδος των εστιών: ηλεκτρικός
Σόμπα κουζίνα CENTEK CT-1504
κατασκευαστής: CENTEK
διαχείριση κουζίνα: μηχανικός
διακόπτες: περιστροφής
χρώμα: άσπρο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 1000

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
ηλεκτρική κουζίνα: 1
περισσότερες πληροφορίες
CENTEK CT-1505 Σόμπα κουζίνα
CENTEK CT-1505είδος των εστιών: ηλεκτρικός
Σόμπα κουζίνα CENTEK CT-1505
κατασκευαστής: CENTEK
διαχείριση κουζίνα: μηχανικός
διακόπτες: περιστροφής
χρώμα: άσπρο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 2000

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
ηλεκτρική κουζίνα: 2
περισσότερες πληροφορίες
CENTEK CT-1506 Σόμπα κουζίνα
CENTEK CT-1506είδος των εστιών: ηλεκτρικός
Σόμπα κουζίνα CENTEK CT-1506
κατασκευαστής: CENTEK
διαχείριση κουζίνα: μηχανικός
διακόπτες: περιστροφής
χρώμα: άσπρο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 1000

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
ηλεκτρική κουζίνα: 1
περισσότερες πληροφορίες
CENTEK СТ-1500 Σόμπα κουζίνα
CENTEK СТ-1500είδος των εστιών: ηλεκτρικός
Σόμπα κουζίνα CENTEK СТ-1500
κατασκευαστής: CENTEK
διαχείριση κουζίνα: μηχανικός
διακόπτες: περιστροφής
χρώμα: άσπρο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 1000

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
ηλεκτρική κουζίνα: 1
περισσότερες πληροφορίες
CENTEK CT-1502 Σόμπα κουζίνα
CENTEK CT-1502είδος των εστιών: ηλεκτρικός
Σόμπα κουζίνα CENTEK CT-1502
κατασκευαστής: CENTEK
διαχείριση κουζίνα: μηχανικός
διακόπτες: περιστροφής
χρώμα: άσπρο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 2000

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
ηλεκτρική κουζίνα: 1
περισσότερες πληροφορίες
CENTEK CT-1501 Σόμπα κουζίνα
CENTEK CT-1501είδος των εστιών: ηλεκτρικός
Σόμπα κουζίνα CENTEK CT-1501
κατασκευαστής: CENTEK
διαχείριση κουζίνα: μηχανικός
διακόπτες: περιστροφής
χρώμα: άσπρο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 2000

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
ηλεκτρική κουζίνα: 2
περισσότερες πληροφορίες
CENTEK CT-1507 Σόμπα κουζίνα
CENTEK CT-1507είδος των εστιών: ηλεκτρικός
Σόμπα κουζίνα CENTEK CT-1507
κατασκευαστής: CENTEK
διαχείριση κουζίνα: μηχανικός
διακόπτες: περιστροφής
χρώμα: άσπρο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 2000

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
ηλεκτρική κουζίνα: 2
περισσότερες πληροφορίες
CENTEK CT-1503 Σόμπα κουζίνα
CENTEK CT-1503είδος των εστιών: ηλεκτρικός
Σόμπα κουζίνα CENTEK CT-1503
κατασκευαστής: CENTEK
διαχείριση κουζίνα: μηχανικός
διακόπτες: περιστροφής
χρώμα: άσπρο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 2000

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
ηλεκτρική κουζίνα: 2
περισσότερες πληροφορίες

Σόμπα κουζίνα > CENTEK